Home

Kunsthistorica met specialisaties op het gebied van zintuigen (geur en tast) in relatie tot cultuur. Expert in olfactieve en tactiele kunst.
Caro Verbeek draagt met haar lezingen, artikelen en workshops bij aan een zintuiglijke reconstructie van de kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw, waarin de ‘lagere’ zintuigen (geur, tast, smaak, kinesthesie) hun rechtmatige positie innemen. Sinds 2013 werkt zij aan een proefschrift over de rol van geur tijdens de avant-garde.
Verbeek maakt geurenrondleidingen voor musea en andere instellingen voor volwassenen, families en kinderen (o.a. Rijksmuseum, Bijbels Museum, Amsterdam Museum, Hortus Botanicus). De nadruk ligt niet alleen op historische geuren, maar ook op historisch ruiken (wat betekenden geuren vroeger?).

TedX Groningen 2016 
Share