Publicaties / Blogs

2015-03
‘There is Something in the Air – Scent in Art’, 22-03/ 02-08-2015, Exhibition catalogue, Villa Rot, Burgrieden

2014-08
‘Inahling Art’, geur- en kijkwijzer voor het project ‘Inhaling Art’, Van Abbemuseum, Eindhoven (te raadplegen in de bibliotheek van Het Rijksmuseum)

2014-06
In Search of Scents Lost – on the role of olfaction in Futurism’,

AVANS Hogeshool publicatie, verwacht

2013-08
Olfactory language – how cross-modality and synaesthesia can help us to describe smells. On olfactoryart.net
2013-02
‘Inhaling Memories’, met Cretien van Campen in: Senses & Society
8:2, ed. Michael Bull, pp 133-148.
2013-01
‘Esthetiek met een luchtje’, in: Karakter, Academisch Vakblad
Leuven, pp 1-4. Over de rol van stank in Westerse esthetiek.
2012-08
‘Matisse’s Installation of La Perruche et la sirène as an Environment:
An “Immersive” Experience’, in Master Drawings, ed. By Jane Turner,
over de kinesthetische ervaring van een werk op papier. Ik betoog
dat dit werk dat plat als een klassieke tekening wordt gepresenteerd
door het Stedelijk, ooit bedoeld is als installatie/ environment en dat
de ervaring ervan wezenlijk anders was toen het nog
driedimensionaal in het atelier van Matisse was opgesteld.
2012
A multi-sensorial perception of space – ‘Olfactoscape’ by Maki
Ueda, op olfactoryart.net, over de perceptie van ruimte door middel
van reuk, tast en kinesthesie, die in het kunstwerk ‘Olfactoscape’ met
14-olfactory-news/109‘Prière de toucher! Tactilism in Early Modern and Contemporary Art’
in Senses and Society 7:2, ed. by Jim Drobnick, pp. 225-235
2011
‘Una manera de mirar’, in Escher y sus contemporaneas, tekst over
de rol van kinesthesie in het werk van Escher in catalogus over
Escher en zijn tijdgenoten van een tentoonstelling in Mexico City,
gecureerd door mij en Jacqueline de Raad, Rijksmuseum
‘From Honey to Ashes – an Olfactory Adventure at the Temporary
Stedelijk’, over het herkennen van kunstwerken op basis van hun
geur, welke vaak inherent is aan het gebruikte tijdgebonden
2011
‘The Olfactory Dimension of Duchamp’s Belle Haleine’, op
olfactoryart.net, over de artistieke olfactieve reconstructie van een
geur die inherent was aan een van de beroemdste kunstwerken van
de 20ste eeuw, maar die desondanks altijd is genegeerd. http://www.olfactoryart.net/index.php/olfactory-news/14-olfactory-news/99
2007
‘Kunst Inhaleren – Olfactieve kunst; daar zit een luchtje aan’,
8weekly, over olfactieve hedendaagse kunst, deel 1 op www.
2003
’Kunst inhaleren, het gebruik van geur in hedendaagse en moderne
kunst’, met een inleiding over de relatie tussen geur en kunst in
vroegere tijden, de culturele en de technologische geschiedenis van
geur en de invloed hiervan op olfactieve kunst van de afgelopen 20
jaar. Ook het conserveringsvraagstuk krijgt aandacht. Want hoe
behoudt je geuren voor de toekomst en hoe stel je ze tentoon?
Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, 2003 (te raadplegen in de
bibliotheek van het Rijksmuseum Amsterdam)
Share